WEBSITE LATEN MAKEN

Algemene voorwaarden

Terms and Conditions

Algemene voorwaarden
Uw toegang tot en gebruik van de company247.net is onderworpen aan de volgende voorwaarden (“voorwaarden”). Door het gebruik van de site, aanvaardt u, zonder beperking of kwalificatie, de voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een van de onderstaande voorwaarden, geen gebruik maken van de site. De toegang tot onze site is strikt gebaseerd op de volgende voorwaarden. Gelieve aandachtig te lezen.
Disclaimer
De informatie op deze site is alleen voor begeleiding en algemene doeleinden niet bedoeld om gekwalificeerd juridisch, fiscaal of professioneel advies te vervangen. Beleggers moeten raadplegen advocaat of fiscaal deskundige, voordat een cursus van actie of investeringsbesluit. Wij wijzen uitdrukkelijk garanties of vertegenwoordigingen, dan ook, over de kwaliteit, inhoud, volledigheid, nauwkeurigheid, weglating, fouten, vertragingen of geschiktheid van dergelijke informatie, gegevens die worden gepubliceerd op onze site. Gebruik van deze website is op eigen risico.
In geen geval zijn wij niet aansprakelijk voor enige bijzondere, incidentele of gevolgschade, met inbegrip van, zonder beperking, gederfde opbrengsten, gederfde winst of voor enige vorm van verlies of schade (met inbegrip van enige gevolgschade, indirecte, incidentele, speciale of exemplarische beschadigingen , zelfs indien bekend bij ons) of verlies van prospectief economisch voordeel, als gevolg van het gebruik of misbruik van enige inhoud op deze website, of op de informatie, gegevens of afbeeldingen hierin. Verder, u vrijwaart en ons vrijwaren van alle claims, schade, en kosten (met inbegrip van, zonder beperking, honoraria van advocaten) met betrekking tot het gebruik van de diensten op deze site.
Deze website kan niet worden geraadpleegd door de personen, wiens land of nationaliteit of andere jurisdictie, die legaal verbieden de inhoud of diensten op deze site. Dit omvat ook de distributie van de inhoud. Sommige financiële diensten kunnen vanwege bepaalde regelingen in feite niet beschikbaar zijn voor inwoners van bepaalde landen.
Privacybeleid
Wij respecteren uw privacy en de informatie die u ons stuurt, in geen geval zullen wij uw persoonlijke informatie delen aan andere bedrijven of derden, tenzij we expliciete toestemming krijgen van onze gebruikers. Wij kunnen uw informatie delen met onze vertrouwde zakenpartners of vennoten, met betrekking tot de producten/diensten die u vraagt, zodat we u beter kunnen dienen.
Externe links
Deze site kan links bevatten naar andere websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor inhoud of producten of diensten aangeboden door dergelijke websites van derden. We hebben geen controle over dergelijke externe links en het is op het risico van de gebruikers van deze site toegang tot dergelijke sites van derden door het verlaten van deze website.
Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken alle of een deel van deze overeenkomst te allen tijde te wijzigen of te wijzigen.